Jahiretkel

Roo-loorkull, Circus aeruginosus, Western Marsh Harrier
Roo-loorkull, Circus aeruginosus, Western Marsh Harrier

Roo-loorkullid toituvad kuni pardisuurustest lindudest ja nende munadest ning poegadest. Hästi lähevad kaubaks ka konnad ja kalad.